MOLEKULÁRNÍ VODÍK - PRAMEN ZDRAVÍ A KRÁSY

Molekulární vodík je úžasná malá molekula, kterou vyrábí naše tělo prostřednictvím střevní flóry. Dnešní věda zatím nezná všechny jeho funkce a mechanizmy účinku, ale to, co víme, je průlomové.

V jistém smyslu se dá říct, že je to nejsilnější antioxidant stvořený přírodou. Molekuly vodíku pronikají do buněk, kde probíhá samotný metabolizmus, a likvidují škodlivé volné radikály v místě jejich vzniku dřív, než tyto radikály stihnou napáchat škody.

Stres, který provází dnešní životní styl, je mnohonásobně větší, než pro jaký bylo naše tělo stvořené.  I když je to známý fakt, málokdo si uvědomuje, že jde o biochemickou reakci, která je regulovaná žlázami s vnitřní sekrecí, čili – „centrálními regulátory“ v lidském těle,  a v jeho důsledku na konci řetězu je vyprodukováno veliké množství toxických volných radikálů a kyselin metabolitů. Čím větší a déle trvající stres, tím větší produkce a zátěž pro naše tělo.
Proč je to problém? Nahromadění těchto látek má za následek změny v chemii lidského těla a svého rodu „intoxikace“. V praxi to konči projevy celé řady chorob, které označujeme jako „civilizační  nemoci“.  Velkou měrou na jejich rozvoji se podílí chronický zánět, který probíhá v biochemicky nevyrovnaném těle.

Další výsledek stresujícího způsobu života je rychlé stárnutí. Toxické volné radikály a kyselé metabolity, které jsem již zmínila, máji schopnost ničit podkožní vazivo,  dehydratovat, a v důsledku se objevují vrásky, suchá kůže a celková sešlost.

uvod

 Ve své poradně přijímám klienty, kteří potřebují řešit právě tyto a podobné stavy. Chtějí být zdraví, vitální, a to přirozeným způsobem, bez použití chemických přípravků, které jsou běžně k dostání. Jde o lidi, kteří nejsou spokojení s chemickou léčbou z různých důvodů, nejsou spokojení s přístupem klasické konvenční medicíny, anebo z toho důvodu, že konvenční medicína nedokáže odpovědět, co se s nimi děje. Při své práci používám celou plejádu  metod jak diagnostických, tak i terapeutických. Základem a začátkem vždy  je nasadit to nejdůležitější, tedy molekulární vodík, neboli terapii molekulárním vodíkem. Jako zdroj používám již roky ověřený a navíc patentovaný a klinicky testovaný produkt RealH2, který je jedinou tabletou na světě uvolňující molekulární vodík v lidském organismu po dobu až 6 hodin.

Molekulární vodík produkovaný tímto přípravkem má schopnosti velmi silného antioxidantu, který „zhasíná“ zánětlivé procesy v těle tím, že jim odebírá „palivo“, tzv. volné kyslíkové a peroxinitritové radikály. A tím dovoluje imunitnímu systému, aby zahojil a zregeneroval postižené místo, a pak i celé tělo. Molekulární vodík představuje účinný alkalizující faktor, který napomáhá uvolňovat rezervy lidského těla k samovytvoření správného vnitřního prostředí.
Již zmíněný produkt RealH2 sama užívám a doporučuji svým klientům od samotného začátku, kdy přišel na evropský trh. Molekulární vodík se používá v praxi v jihovýchodní Asii, a to formou inhalací, anebo vodíkem obohacenou vodou, které jsou ale technologicky velmi náročné. Dostat do ruky tabletku, která generuje v těle velké množství tohoto terapeutického plynu, rozšířila možnosti péče o tělo mnohonásobně. Zmíním se o několika případech, kdy již opakovaně vidíme mnohdy velmi rychle se dostavující pozitivní účinky při použití produktu RealH2.

U klientů, kteří ke mně přijdou s chorobami jako jsou cukrovka, bronchiální astmata, chronické choroby trávícího traktu, chronické kloubní obtíže a další nezhoubné projevy civilizačních chorob, můžeme při aplikaci terapie molekulárním vodíkem pozorovat velmi pozitivní výsledky. V důsledku snížení zánětu ustávají během několika dnů chronické bolesti, a tím se snižuje potřeba chemických analgetik. Následně pak nastává zlepšení funkce postiženého orgánu a snížení potřebných dávek dalších chemických léků. V některých případech jsme zaznamenali i nutnost jejich vysazení. Z praxe již víme, že pokud lidé užívají jiné potravinové doplňky a kombinují je právě s molekulárním vodíkem, docílí mnohem lepšího vstřebávaní těchto potravinových doplňků, a mohou tedy snížit i jejich dávkování.

Například také u klientů, kteří užívají substituci hormonů štítné žlázy, a kteří cítí vedlejší účinky této hormonální terapie, se při pravidelném užívání vodíkových tablet lépe s touto léčbou sladí a nepříjemné vedlejší účinky mizí.

dna

Další skupina klientů, kteří ke mně přicházejí, jsou lidé s onkologickým onemocněním. V tomto případě molekulární vodík generovaný RealH2 napomáhá v první řadě k narovnání metabolického stavu, což má za důsledek, že se lidé cítí lépe a vitálněji. Důsledkem nasazení terapie molekulárním vodíkem je alkalizace vnitřního prostředí, která je nepříznivá k rozvoji metastáz.  V případě podstoupení chemoterapie nebo radioterapie v kombinaci s terapií molekulárním vodíkem dochází k eliminaci nežádoucích účinků s mnohem lepším výsledkem.

Samostatnou kapitolou jsou sportovci, kteří profitují z toho, že molekulární vodík napomáhá k velmi rychlému vyloučení kyselých metabolitů, včetně kyseliny mléčné, která způsobuje únavu a svalové bolesti při sportovním výkonu. Proto je jejich regenerace rychlá, a to v řádu hodin. Sportovci jsou pak připraveni nadále trénovat a mít o to lepší výsledky. Molekulární vodík zlepšuje velmi výrazně cirkulaci krve, a tak napomáhá vyššímu okysličení a vyživení tkání.


Závěrem: vodíkové lékařství je relativně nový lékařský směr, ale vychází z přírodních principů a využívá schopností molekulárního vodíku - tělu přirozené látky - aby navracel sílu imunitnímu systému k uzdravení a regeneraci celého těla. Konkrétně dochází ke zlepšení kvality pleti, k navrácení funkcí vnitřních orgánů a snížení potřeby chemické léčby.

zdroj www.moderni-lekar.com