Zákeřný zápal plic jako následek útoků virů

 

Plice_02

Celá naše fotbalová populace se opět ocitla v zajetí koronavirusové pandemie, na kterou doposud nemáme vakcínu prevence a zároveň je možné brzy očekávat epidemii relativně „staré známé“ chřipky, před kterou se sice víme chránit očkováním, ale z různých příčin nedostatečně a lhostejně, co se sebou přináší ohrožení nebezpečnými následky.

Hráči, kteří – ačkoliv splní všechny preventivní opatření v podobě anti-chřipkové vakcinace a budování imunitního štítu povolenými podpůrnými prostředky pod pohledem lékaře – jsou stále do jisté míry rizikovou skupinou zejména kvůli možnosti vzniku destruktivního zápalu plic, který „nasedne“ na jejich virusy oslabený organismus vlivem superinfekce. Postihuje plicní alveoly (měchýřky), bronchioly (koncové větvičky průduškového stromu) také tkáně mezi nimi (interstícium). Oblast zápalu je prosáknutá a alveoly naplněné tekutinou s buněčným materiálem (bakterie, krvinky, poškozené tkáně), takže se nezúčastňují dýchání. V těle se hromadí kyslíkové a dusíkové volné radikály a poškozují tak buňky a tkáně. Vzniká oxidační stres. Postižený často „lapá“ po dechu, dusí se, má stavy úzkosti. K typickým příznakům patří kašel, celková slabost, horečka, která často nastupuje náhle a s třesem, později vykašlávání hlenů. Můžou se vyskytnout bolesti v hrudníku. V závažných případech se objevují poruchy vědomí. Zápal se může šířit podél průdušek nebo se šíří tkáněmi mezi jejich větvičkami.

Je to zákeřné invazivní onemocnění, které v tichosti číhá jako život komplikující „nástavba“ vzpomínaných virusových infekcí (a to i na doposud bezpříznakových jedinců) a bývá nejčastěji vyvolaný pneumokokovou bakterií (Staphylococcus pneumonie). Do obzvlášť rizikové skupiny patří fotbalisti s metabolickým onemocněním (cukrovka, zápal štítné žlázy), fokální infekcí (chrup s kazy, chronický zápal mandlí), opakovanými angínami, dlouhotrvající neurologickými těžkostmi a kuřáci nebo konzumenti žvýkacího tabáku. V případě oslabeného organizmu hráče chřipkou nebo infekcí Covid – 19 je ho takovýto zápal plic schopný vyřadit z pravidelné tréninkové a soutěžní aktivity i na více jak dva (!) měsíce a někdy také zneschopnit těžkostmi přetrvávající půl roku. A to je mimořádně nepříjemná situace, kterou naštěstí víme předvídat a pomoct si preventivním očkováním, protože proti pneumokokové invazi existuje vakcína. Tato nepoškozuje imunitní systém, ale naopak – chrání ho a velmi cíleně stimuluje k obraně proti vzniku vzpomínaného zápalu. Proto takové očkování, které obvykle hradí zdravotní pojišťovny, „stojí za hřích“ a situaci by neměli komplikovat ani nepoučení odpůrci očkování.

Zápal plic představuje pro fotbalisty významný oxidační stres a jeho prevenci, stejně jako prevenci virusových infekcí, může napomoct také užívání Molekulárního Vodíku®, který v současnosti obsazuje první místa na poli lékařského výzkumu. Existuje velké množství vědeckých studií, ve kterých se vědci zaobírají mechanismy oxidačního stresu a s tím souvisejícími zánětlivými a degenerativními onemocněními. Japonští vědci zjistili, že se Molekulární Vodík® jeví jako nejúčinnější antioxidant, protože je schopný velmi rychle proniknout všemi biologickými membránami do všech tkání a buněk, včetně mozkové tkáně.

Podávání molekuláního vodíku je možné prostřednictvím inhalace (vdechováním) nebo pitím vody obohacené o vodík. Takto upravenou vodu je možné připravit ve vodním ionizátoru, což je ve své podstatě elektrolyzér, který produkuje elektrolyzovanou redukovanou vodu. Zároveň tyto přístroje dokážou vodu kvalitně filtrovat, co je taktéž velmi důležité. Vzhledem na velmi malou velikost vodíku (0,24 nanometrů – 0,24 biliontina metru) se šíří po celém těle v sekundách a proniká do všech tkání, buněk a buňkových složek. Tímto vodík poskytuje rychlou ochranu před poškozením volných radikálů a oxidačním stresem. Díky velikosti vodíkových molekul může poskytnout ochranu jak vevnitř, tak mimo buňky. To zahrnuje buňkové membrány, vnitřní buňkové prostředí, mimo buňkovou tekutinu, plazmu, ostatní vnější povrchy buněk, orgánů a všech tkání, včetně mozkové tkáně, kam proniká přes hematoencefalitickou bariéru. Vodík, jako jeden z mála antioxidantů, je schopný dostat se k jádru DNA a mitochondriím („elektrárnám“ energie) v hráčových buňkách, kde působí jako ochranný činitel a zvyšuje schopnost organismu bojovat s volnými radikály a oxidačním stresem. Intenzita oxidačního stresu se však může zvyšovat na nebezpečnou úroveň, pokud nemá tělo dostatek vlastních obranných mechanizmů.

Molekulární Vodík® pracuje jako selektivní antioxidant, který likviduje jen nebezpečné radikály v jakékoliv koncentraci, ale ty užitečné zachová. Kromě preventivního působení a ochrany před virovou a bakteriální nákazou a posilnění vakcinace proti pneumokokem jsou oblasti, ve kterých je možné využít působení Molekulárního Vodíku® rozsáhle a neustále se rozšiřují vzhledem na neustále probíhající výzkum jeho schopností.

Podle vědeckých studií může Molekulární Vodík pozitivně působit na:

  • chronické překyselení organismu díky alkalizaci na úrovni buněk a tkání
  • urychlení regenerace svalových tkání po sportovním výkonu
  • hydrataci (zavodnění) organismu
  • zlepšení celkové kondice a vitality

MUDr. Pavel Malovič